Sensomotoriek

Heeft je kind last van:

  • houterigheid
  • een slechte houding
  • weinig fysieke exploratiedrang
  • een slechte grove of fijne motoriek
  • moeite met nieuwe handelingen
  • geen idee van het eigen functioneren in het dagelijks leven
  • onvoldoende alert zijn

Dan is het mogelijk dat hij niet goed sensomotorisch geïntegreerd is.

Wat is sensomotorische integratie?
Via onze zintuigen (ogen, oren, neus, mond en huid) nemen we informatie op over de wereld om ons heen. Onze hersenen selecteren die informatie en koppelen die aan de ervaringen van onze spieren, gewrichten en bewegingen. Deze koppeling noemen we sensomotorische integratie. Bij sommige kinderen functioneert die koppeling niet optimaal, zodat ze fysiek niet goed kunnen reageren op prikkels uit hun omgeving.

Sensomotorische integratietherapie
Met sensomotorische integratietherapie doen we oefeningen met je kind, zodat de koppeling tussen de zintuigelijke en motorische informatie sterker wordt. Op die manier kan je kind zijn balans, fijne of grove motoriek en houding verbeteren.

Ook bij leer- of sociaal-emotionele problemen
Sensomotorische problemen zien we vaak bij overbeweeglijke (hyperactieve), onderbeweeglijke (hypoactieve) en impulsieve kinderen. Vaak hebben zij ook moeilijkheden met leren en in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze kunnen onzeker zijn, overgevoelig of agressief. Ook bij dit soort problemen kan sensomotorische integratietherapie helpen.

Hoe werkt onze begeleiding?