Wat is er aan de hand?

Soms heb je het gevoel dat het niet lekker gaat met je kind, maar heb je geen idee wat er eigenlijk aan de hand is. Wij onderzoeken dan waar de problemen liggen.

Onderzoek
We kunnen je duidelijkheid geven met een breed psychologisch en pedagogisch onderzoek, maar ook met specifiek onderzoek op het gebied van:

  • intelligentie
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • dyslexie en dyscalculie
  • motoriek, houding en beweging
  • gedragsproblemen

Contact met school
Misschien is het nodig om de school van je kind bij dit onderzoek te betrekken. Dat doen we alleen als jij daarmee akkoord gaat.

Aan de slag
Zodra we weten wat er aan de hand is, kunnen we aan de slag met de begeleiding van je kind.