Remedial teaching Plus

Het is vervelend als het op school niet goed gaat met je kind. Soms komt de leerstof niet goed door tijdens de uitleg in de klas. Daardoor kan je kind een achterstand oplopen.

Vaak bouwt je kind daarnaast faalangst op: ik kan het niet! Je ziet dat aan zijn gedrag: boosheid, verdriet, buikpijn, hoofdpijn of slaapproblemen.

Schoolwerk en ‘zelfwerk’
Onze hulp richt zich op deze twee gebieden tegelijk. Naast onze begeleiding op het gebied van (begrijpend) lezen, rekenen, taal, spelling en schrijven schenken we evenveel aandacht aan zelfwaardering: de capaciteit om jezelf te waarderen en te respecteren, los van het feit of je iets wel of niet goed kunt.

Door nieuwe ervaringen op te doen en uitdagingen aan te gaan, ontwikkelt je kind zelfvertrouwen. En dat helpt hem ook weer op school.

Hoe werkt onze begeleiding?