Niet-verbale leerstoornis

Heeft je kind last van:

  • problemen met rekeninzicht
  • sociale problemen
  • opstartproblemen bij nieuwe activiteiten
  • onhandigheid met gymles en met knutselen
  • problemen met ruimtelijk inzicht

Dan kan dat wijzen op een niet-verbale leerstoornis of NLD (non-verbal learning disability).

Wat is NLD?
Kinderen met NLD zijn sterk in verbaal (talig) leren en zwak in visueel-ruimtelijk leren. Vaak hebben deze kinderen problemen met rekenen en met sociaal gedrag. Ze hebben geen overzicht, ook niet in sociale situaties. NLD is veel minder bekend dan bijvoorbeeld dyslexie.

Wat is er aan de hand?
Wij kunnen onderzoeken of je kind NLD heeft. Dat onderzoek bestaat meestal uit:

  • een algemeen gesprek met jou
  • informatie opvragen bij de leerkracht van je kind
  • testjes en opdrachten voor je kind om te zien waar de problemen liggen

Op basis hiervan stellen wij een diagnose. Daarnaast maken we een plan van aanpak voor thuis en voor op school.

Je kind heeft NLD. Wat kun je van ons verwachten?
De problemen van kinderen met NLD lopen nogal uiteen. Dat betekent dat onze aanpak van kind tot kind verschilt. We stemmen onze behandeling en begeleiding af op wat jouw kind nodig heeft. We adviseren over aangepaste leermiddelen voor op school. En voor thuis werken we aan een aanpak die rekening houdt met zijn sterke en zwakke punten.

Hoe werkt onze begeleiding?