Dyslexie en dyscalculie

Is je kind dyslectisch? Of heeft hij dyscalculie? Dat kunnen wij vaststellen met een onderzoek. Dat bestaat meestal uit:

  • een algemeen gesprek met jou en je kind
  • informatie opvragen bij de leerkracht van je kind
  • testjes en opdrachten voor je kind om te zien waar de problemen liggen
  • een gesprek met de leerkracht

Op basis van ons onderzoek stellen wij een diagnose. Daarnaast maken we een plan van aanpak voor thuis en op school.

Je kind heeft dyslexie of dyscalculie. Wat kun je dan van ons verwachten?
We maken een plan op maat voor jouw kind, en dan gaan we samen aan de slag. Onderdelen van dit plan kunnen zijn:

Hoe werkt onze begeleiding?